CigarrlådanLägenheter. I Cigarrlådan finns sex 1:or, elva 2:or, tre 4:or och två 6:or.

Matlag. Vi har matlag varje vardag mellan kl. 17.00 – 19.00, utom på jul- och sommarlov. Alla vuxna turas om att laga mat till alla som bor i huset enligt ett rullande schema, vilket i nuläget innebär att man lagar mat ungefär var femte vecka. Det är matlagarens ansvar att se till att det finns mat så länge som matlaget pågår. Det ska alltid finnas vegetariskt alternativ, mat till veganerna samt allergianpassad mat till dem som är allergiker och vår strävan är att använda så mycket ekologiskt odlade produkter som möjligt. När man har matlag så betalar och lagar man maten, för att sedan få den serverad och betald resten av perioden. Medlem kan bjuda gäster till matlaget. Övriga regler sitter ovanför spisen.

Lokalhyra. Vi betalar varje månad 400 kronor/vuxen till kollektivet. Pengarna går dels till hyra för vår gemensamma lokal, samt till inköp av sådant som alltid ska finnas i köket: olja, kryddor, smör, hårt bröd och mjöl. Resten av pengarna går till vår gemensamma budget som ska täcka inköp av möbler, köksredskap, trädgårdsredskap, renovering etc och avbetalning på lån som kollektivet har i JAK-banken. När du flyttar in betalar du dessutom en deposition på 1500 kr som du får tillbaka sex månader efter det datum du flyttat ut. Denna deposition går till en buffert för hyran för den gemensamma lokalen.

Ansvarsområden. Varje vuxen som bor i cigarrlådan har ett ansvarsområde i huset, tex att samordna städningen av vår gemensamma lokal, att vara med i välkomstkommittén, sätta upp matlagslistor, kompostansvarig etc.

Lokaler. Då cigarrlådan är ett normalt hyreshus, som från början inte var planerat att fungera som kollektivhus, är utrymmena relativt begränsade. Matlagslokalen på bottenvåningen är den största av de lokaler som föreningen disponerar. Förutom matsal och kök finns där även ett stort lekrum för barnen. Hela denna lokal renoverades vintern 09/10 då bland annat ett helt nytt kök installerades. Dessutom finns en ateljé där man kan måla och snickra.

Kommentarer inaktiverade.